Quy hoạch

Năm 2017, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm không phát sinh dự án mới

Ngoài ra, các huyện Ứng Hòa, Thường Tín, Thanh Trì và Thanh Oai cũng không có công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
Năm 2017, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm không phát sinh dự án mới Ảnh minh họa.
Kiều Châu11:36 13/01/2017
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt thêm kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho 16 quận, huyện. Bao gồm các quận: Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và các huyện: Ứng Hòa, Thường Tín, Thanh Oai, Thanh Trì, Ba Vì, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây.
Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã phê duyệt các quyết định về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tại 10 quận, huyện gồm: Mê Linh, Thanh Trì, Hoàng Mai, Sóc Sơn, Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Phú Xuyên. 
Trong đó, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm cùng các huyện Ứng Hòa, Thường Tín, Thanh Trì và Thanh Oai ngoài diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng, không có công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
Cụ thể, trong năm 2017, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Hoàn Kiếm gồm: Đất nông nghiệp 15,76ha; đất phi nông nghiệp hơn 512ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Cầy Giấy: Đất nông nghiệp 12,3ha; đất phi nông nghiệp hơn 1.157ha; đất chưa sử dụng 61,64ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Nam Từ Liêm: Đất nông nghiệp hơn 487ha; đất phi nông nghiệp hơn 2.732ha.
Tương tự, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ứng Hòa gồm: Đất nông nghiệp hơn 13.540ha; đất phi nông nghiệp hơn 5.233ha; đất chưa sử dụng 44,06ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thường Tín: Đất nông nghiệp 7.823ha; đất phi nông nghiệp hơn 5.212ha; đất chưa sử dụng 5,19ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thanh Trì: Đất nông nghiệp hơn 3.252ha; đất phi nông nghiệp hơn 3.079ha; đất chưa sử dụng 17,34ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thanh Oai: Đất nông nghiệp hơn 8.460ha; đất phi nông nghiệp hơn 3.841ha; đất chưa sử dụng 85,49ha.
Còn lại quận Tây Hồ và các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây đều có các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
Cụ thể, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Tây Hồ gồm: Đất nông nghiệp hơn 444ha; đất phi nông nghiệp hơn 1.784ha; đất chưa sử dụng 210ha. Các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận gồm: 38 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (đã cắm mốc chưa giao đất); 14 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 21 dự án đăng ký mới năm kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ba Vì: Đất nông nghiệp hơn 28.535ha; đất phi nông nghiệp hơn 13.739ha; đất chưa sử dụng 26,26ha. Các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm: 40 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 9 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 21 dự án đăng ký mới năm kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Sơn Tây: Đất nông nghiệp hơn 5.488ha; đất phi nông nghiệp hơn 6.198ha; đất chưa sử dụng 55,97ha. Các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã gồm: 25 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 22 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 8 dự án đăng ký mới năm kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đan Phượng: Đất nông nghiệp hơn 3.417ha; đất phi nông nghiệp hơn 3.335ha; đất chưa sử dụng 1.047ha. Các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm: 37 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 9 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 47 dự án đăng ký mới năm kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hoài Đức: Đất nông nghiệp hơn 4.302ha; đất phi nông nghiệp hơn 4.162ha; đất chưa sử dụng 28,1ha. Các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm: 17 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 17 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 25 dự án đăng ký mới năm kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Quốc Oai: Đất nông nghiệp hơn 9.789ha; đất phi nông nghiệp hơn 5.237ha; đất chưa sử dụng 85,96ha. Các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm: 14 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 6 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 56 dự án đăng ký mới năm kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thạch Thất: Đất nông nghiệp hơn 10.131ha; đất phi nông nghiệp hơn 8.545ha; đất chưa sử dụng 67,39ha. Các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm: 31 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 9 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 17 dự án đăng ký mới năm kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
Cuối cùng, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phúc Thọ: Đất nông nghiệp hơn 6.790ha; đất phi nông nghiệp hơn 4.401ha; đất chưa sử dụng 671ha. Các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm: 9 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 23 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 29 dự án đăng ký mới năm kế hoạch sử dụng đất năm 2017.