Địa ốc

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tích cực tháo gỡ điểm “nghẽn”

Lê Thanh Nam
Đi đôi với triển khai các giải pháp đồng bộ, với quyết tâm cao, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý những nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã tạo ra hiệu ứng tích cực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất...
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tích cực tháo gỡ điểm “nghẽn”
Ảnh minh họa.
Vấn đề ách tắc trong khâu cấp giấy chứng nhận cho người dân mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở luôn là trăn trở của các ngành chức năng cũng như hàng trăm nghìn hộ dân trong nhiều năm nay.
Nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, hạn chế thất thu ngân sách, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tích cực tham mưu cơ chế, chính sách, đề xuất UBND thành phố ban hành nhiều giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận.
Cuối tháng 7-2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã soạn thảo văn bản đề xuất và được Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thống nhất chủ trương cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố. Cũng trong thời điểm này, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản xin ý kiến chỉ đạo và được UBND thành phố cho ý kiến, thống nhất trong việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố theo hướng Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội là đầu mối tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố.

Đi đôi với đề xuất cơ chế chính sách, Sở Tài nguyên và Môi trường còn tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền và ban hành nhiều văn bản đôn đốc chủ đầu tư lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án; yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án và việc bán nhà cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Sở cũng phối hợp với Cục Thuế Hà Nội ban hành văn bản hướng dẫn và mẫu phiếu thông tin địa chính áp dụng riêng đối với từng trường hợp người mua nhà ở, công trình xây dựng của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận. Đây là bước mới trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân trong công tác cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.

Song hành với việc cải cách thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường còn yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức sử dụng đất. Đến nay, đã hoàn thành công tác đo đạc phân kỳ 1 năm 2014, thực hiện cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị, cơ quan hành chính, cơ quan sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.
Cùng với đó, Sở cũng trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch đấu thầu, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 - phân kỳ 2; đồng thời đôn đốc các huyện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân theo dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP Hà Nội).
Bên cạnh đó là triển khai dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố để làm tốt công tác quản lý đất đai. Dự án đo đạc các nông, lâm trường, trạm trại và đất rừng trên địa bàn thành phố cũng được đẩy mạnh để trình UBND thành phố phê duyệt. Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Sở tham mưu để UBND thành phố ban hành phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn được thuận lợi.

Để công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được đẩy nhanh, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, rất cần sự vào cuộc của các địa phương, các chủ dự án và ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân. Việc giảm phiền hà, công khai các chi phí, xử lý nghiêm sai phạm liên quan sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hoàn thành tốt chỉ tiêu của thành phố giao cho ngành tài nguyên và môi trường, các địa phương trong năm nay...
Tính lũy kế đến đầu tháng 8, các quận, huyện, thị xã đã cấp được 1.248.715 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 1.457.478 thửa đất, đạt 85,6% tổng số thửa đất và 99,6% đối với các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đất ở nông thôn cấp được 807.512 giấy chứng nhận với diện tích hơn 26.140ha, tỷ lệ theo diện tích đạt 92,9%; đất ở đô thị cấp được 441.203 giấy chứng nhận, tỷ lệ theo diện tích đạt 92,2%.

Theo Báo Hà Nội Mới