Địa ốc

2 sở của Hà Nội vào cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công

Vạn Xuân
BizLIVE - Những trường hợp sai phạm như cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, sử dụng làm nhà ở... không đúng quy định sẽ được UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định pháp luật và thẩm quyền.
2 sở của Hà Nội vào cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công
Ảnh minh họa.
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành văn bản về tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.
Công văn nêu rõ, ngày 8/6/2020, UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.
Để việc quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được UBND thành phố phê duyệt phương án xử lý nhà, đất.
Trường hợp có sai phạm (cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, sử dụng làm nhà ở... không đúng quy định), các sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định pháp luật và thẩm quyền.
Các sở, ban, ngành thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tích cực phối hợp với các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ trên. 

VẠN XUÂN