Công nghệ

Lượng ô tô nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2019 vượt 10 tháng năm 2018

Nguyễn Thắm
BizLIVE - Tính đến ngày 15/5, lượng tô nhập khẩu về Việt Nam đạt 58.295 chiếc với giá trị 1,289 tỷ USD. Con số này đã vượt qua mức 52.769 xe được nhập khẩu tính đến hết tháng 10/2018.
Lượng ô tô nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2019 vượt 10 tháng năm 2018
Ảnh minh họa.
Trong đó, chỉ tính riêng nửa đầu tháng 5, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam đạt 7.611 xe với giá trị hơn 163 triệu USD.
Về chủng loại, ô tô nhập khẩu dưới 9 chỗ ngồi chiếm tỷ trọng lớn nhất lên tới 82,9% với 6.314 xe nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 5, đạt giá trị hơn 108 triệu USD, tương đương tỷ trọng 66,2% trong tổng giá trị xe nhập khẩu nửa đầu tháng 5/2019.
Luỹ kế đến hết ngày 15/5, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi đạt 42.573 xe với giá trị 830 triệu USD.
Cũng theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, ô tô trên 9 chỗ ngồi nhập khẩu vào Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 đạt 51 chiếc với trị giá 2,9 triệu USD. Luỹ kế đến hết ngày 15/5, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trên 9 chỗ ngồi đạt 170 xe với giá trị 6,5  triệu USD.
Ô tô vận tải nhập khẩu trong tháng 5 đạt 980 chiếc với giá trị 34,9 triệu USD. Luỹ kế đến hết ngày 15/5, lượng ô tô vận tải nhập khẩu nguyên chiếc đạt 14.029 chiếc với giá trị 331 triệu USD.
 Biểu đồ so sánh lượng ô tô nhập khẩu năm 2018 và 2019 theo từng tháng (Đơn vị: Xe)
Trước đó, năm 2018, lượng nhập khẩu ô tô tính đến hết tháng 10/2018 mới đạt 52.769 xe với trị giá 1,18 tỷ USD. Như vậy, lượng ô tô nhập khẩu của 5 tháng đầu năm 2019 đã vượt lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2018.
Sở dĩ, ô tô nhập khẩu năm 2018 tụt dốc là do Nghị định 116 và Thông tư 03 nêu rõ các quy định cụ thể về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô nhập khẩu.
Trong đó yêu cầu doanh nghiệp cung cấp giấy Chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài là nội dung khó đáp ứng nhất của ô tô nhập khẩu.

Do đó, trong nửa đầu năm 2018, có rất ít ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam, điều này đã kéo lượng xe nhập khẩu năm 2018 xuống mức thấp.

NGUYỄN THẮM