Cuộc sống

10 CEO có mức lương cao gấp hàng trăm, ngàn lần nhân viên

Kiều Châu
BizLIVE - Với mức lương hơn 52,6 triệu USD, lương của CEO Fleetcor Technologies Inc. gấp 1.517 nhân viên, trong khi đó, mức lương gần 31,3 triệu USD của CEO Mattel Inc. gấp 4.987 lương nhân viên.
10 CEO có mức lương cao gấp hàng trăm, ngàn lần nhân viên
Robert Iger, CEO The Walt Disney Co. Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images
Một phân tích của Wall Street Journal cho thấy, năm 2018, mức lương trung bình của 132 giám đốc điều hành (CEO) thuộc nhóm S&P 500 (S&P 500 là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ) là 12,4 triệu USD, tăng so với mức 11,7 triệu USD của năm 2017.
Theo số liệu của Viện Chính sách kinh tế Mỹ, năm 2017, trung bình một CEO Mỹ được trả lương cao gấp 3 lần lương nhân viên. Tuy nhiên, thực tế, nhiều CEO tại các công ty lớn của Mỹ được trả lương cao gấp hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần nhân viên.
Một báo cáo năm 2019 từ tổ chức phi lợi nhuận As You Sow đã đưa ra xếp hạng các nhà lãnh đạo "được trả lương cao nhất" trên S&P 500.
Dưới đây là 10 CEO được trả lương cao nhất theo As You Sow, cũng như so sánh mức lương của họ với mức lương trung bình năm của các nhân viên.
1. Ronald F. Clarke, CEO Fleetcor Technologies Inc.
 Ảnh: Handout
Mức lương cả năm: 52.643.810 USD
Mức lương trung bình năm của nhân viên: 34.700 USD
Tỷ lệ lương CEO chia cho lương nhân viên: 1.517:1
2. Mark V. Hurd/Safra Catz, đồng CEO Oracle Corp.
 Ảnh: Theregister
Mức lương cả năm: 81.562.244 USD
Mức lương trung bình năm của nhân viên: 89.887 USD
Tỷ lệ lương CEO chia cho lương nhân viên: 907:1
3. Hock Tan, CEO Broadcom, Inc.
 Ảnh: Getty Images
Mức lương cả năm: 103.211.163 USD
Mức lương trung bình năm của nhân viên: không xác định
Tỷ lệ lương CEO chia cho lương nhân viên: không xác định
4. Dirk Van de Put, CEO Mondelez International, Inc.
 Ảnh: Fortune
Mức lương cả năm: 42.442.924 USD
Mức lương trung bình năm của nhân viên: 42.893 USD
Tỷ lệ lương CEO chia cho lương nhân viên: 990: 1
5. Stephen Wynn, CEO Wynn Resort Ltd.
 Ảnh: Mike Blake/Reuters
Mức lương cả năm: 34.522.695 USD
Mức lương trung bình năm của nhân viên: 44.437 USD
Tỷ lệ lương CEO chia cho lương nhân viên: 777:1
6. Robert Iger, CEO The Walt Disney Co.
 Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images
Mức lương cả năm: 36.283.680 USD
Mức lương trung bình năm của nhân viên: 46.127 USD
Tỷ lệ lương CEO chia cho lương nhân viên: 787:1
7. W. Nicholas Howley, CEO TransDigm Group, Inc.
 Ảnh: Bloomberg
Mức lương cả năm: 61.023.102 USD
Mức lương trung bình năm của nhân viên: 46.742 USD
Tỷ lệ lương CEO chia cho lương nhân viên: 1.306:1
8. Brian Duperreault, CEO American International Group, Inc.
 Ảnh: Wall Street Journal
Mức lương cả năm: 43.086.861 USD
Mức lương trung bình năm của nhân viên: 64.186 USD
Tỷ lệ lương CEO chia cho lương nhân viên: 671:1
9. Margaret H. Georgiadis, CEO Mattel, Inc.
 Ảnh: Getty Images
Mức lương cả năm: 31.275.289 USD
Mức lương trung bình năm của nhân viên: 6.271 USD
Tỷ lệ lương CEO chia cho lương nhân viên: 4.987:1
10. E. Hunter Harrison, CEO CSX Corp
 Ảnh: Bloomberg
Mức lương cả năm: 151.147.286 USD
Mức lương trung bình năm của nhân viên: 98.697 USD
Tỷ lệ lương CEO chia cho lương nhân viên: 1531:1

KIỀU CHÂU