Tài chính

VietinBank lấy ý kiến cổ đông để tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức bằng cổ phiếu

Trần Thúy
BizLIVE - Trong nhiều năm qua, do không tăng được vốn nên VietinBank phải thực hiện nhiều giải pháp thay thế...
VietinBank lấy ý kiến cổ đông để tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức bằng cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank, mã CTG) vừa thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018, 2019.
Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5/11/2020. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông dự kiến 13/11/2019, tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 23/11/2020.
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 12, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, Điều 1, Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018.
Theo đó, Nghị định 121/2020/NĐ-CP mở rộng phạm vi đầu tư bổ sung vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Trường hợp được bổ sung là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng áp dụng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Với việc sửa đổi nghị định trên, Chính phủ đã tạo cơ sở pháp lý, giúp các ngân hàng như VietinBank, Vietcombank, BIDV có thể tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.
Trong nhiều năm qua, do không tăng được vốn nên VietinBank phải thực hiện nhiều giải pháp thay thế, bao gồm cấu trúc lại vốn tự có, phát hành trái phiếu thứ cấp bổ sung vào vốn cấp 2,… để giảm bớt áp lực. Tuy nhiên, các phương pháp này tới nay đã đều tới ngưỡng giới hạn theo quy định.

TRẦN THÚY