Tài chính

VIB muốn bàn lại kế hoạch tăng vốn

Trần Thúy
BizLIVE - Trước đó, các cổ đông VIB đã thống nhất thông qua kế hoạch tăng vốn từ 9.245 tỷ đồng lên 11.094 tỷ trong năm nay thông qua việc chi trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%. 
VIB muốn bàn lại kế hoạch tăng vốn
Ảnh minh họa.
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa công bố nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2020.
Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng để chốt danh sách tham dự ĐHCĐ bất thường là ngày 7/9/2020. Ngày ngân hàng dự kiến tổ chức đại hội là 6/10/2020 tại Tp. Hồ Chí Minh. 
Nội dung của đại hội bất thường là nhằm thông qua các nội dung liên quan đến việc tăng vốn và điều lệ sửa đổi. 
Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên 2020 của ngân hàng tổ chức hồi cuối tháng 6 vừa qua, các cổ đông VIB đã thống nhất thông qua kế hoạch tăng vốn từ 9.245 tỷ đồng lên 11.094 tỷ trong năm nay thông qua việc chi trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%. 
Nguồn để tăng vốn lấy từ quỹ đầu tư phát triển; quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa chia, tổng cộng 1.849 tỷ đồng. 
Kết thúc kỳ 6 tháng đầu năm 2020, VIB báo cáo tổng doanh thu đạt 4.815 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.356 tỷ đồng, đạt trên 52% kế hoạch năm. 
Doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt 1.022 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% tổng doanh thu. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động ở mức 2.037 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu duy trì 42%.
Tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Ngân hàng đạt trên 202 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 140 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, trong đó cho vay bán lẻ tăng 8%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,96%.

TRẦN THÚY