Tài chính

TPBank đang đàm phán mua lại một công ty tài chính

Trần Thúy
BizLIVE - TPBank đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đàm phán với đối tác để cơ cấu lại một công ty tài chính đang chịu sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước.
TPBank đang đàm phán mua lại một công ty tài chính
Ảnh minh họa.
Dự kiến ngày 27/5 tới, TPBank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 
Trong tài liệu gửi đến cổ đông trước thềm đại hội, Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, TPBank đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục với Ngân hàng Nhà nước và đàm phán với đối tác để cơ cấu lại một công ty tài chính đang chịu sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, qua đó trở thành công ty con của ngân hàng.
Tuy nhiên, kế hoạch này hiện đang chậm hơn so với tiến độ kỳ vọng do có một số thay đổi về quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan khác.
Liên quan đến kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 từ 8.566 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng chưa thành công, Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, do việc kêu gọi nhà đầu tư trong nước gặp một số khó khăn do tác động của thị trường cổ phiếu năm 2019. 
Vì thế, dự kiến phương án sẽ được điều chỉnh phù hợp và triển khai trong năm 2020.
Cũng theo lãnh đạo TPBank, ngân hàng đã mua gần 4 triệu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán TPBank (TPS) với tỷ lệ sở hữu là 9,9% và hoàn tất các thủ tục trong tháng 01/2020.
Ngân hàng cũng thực hiện mua lại 34 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm hỗ trợ giá cổ phiếu trong năm 2019 và tháng 3/2020.
Về kế hoạch kinh doanh cho năm nay, TPBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 9% lên 180 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2020.
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 19% lên gần 10,2 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay và trái phiếu tăng 15% lên gần 117,2 nghìn tỷ đồng trong khi tổng huy động dự kiến tăng 7%, lên 158,8 nghìn tỷ đồng.
Ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2020 đạt 4.068 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với thực hiện năm 2019, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.
Kế hoạch này của TPBank được xây dựng đã tính đến những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động kinh doanh.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Hội đồng Quản trị ngân hàng sẽ trình đại hội kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu.

TRẦN THÚY

MB chuẩn bị chi cổ tức 15%

MB chuẩn bị chi cổ tức 15%

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2020, cổ đông MB đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 15% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.