Tài chính

Thu dịch vụ ấn tượng giúp Sacombank đạt trên 3.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2019

Lan Anh
BizLIVE - Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 của Sacombank đạt 3.217 tỷ đồng, vượt 21,4% so với kế hoạch đã cam kết tại đại hội đồng cổ đông.
Thu dịch vụ ấn tượng giúp Sacombank đạt trên 3.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2019
Ảnh minh họa.
Theo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Sacoombank – mã STB), tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 453.600 tỷ đồng, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 410.330 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt hơn 296.000 tỷ đồng.
Trong đó, thu dịch vụ có đóng góp đáng kể, chiếm gần 1/4 tổng thu nhập thuần năm 2019, đạt 3.323 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018, thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu từ khách hàng của hệ thống sản phẩm dịch vụ được ngân hàng phát triển theo hướng hiện đại, an toàn, bảo mật, gia tăng tiện ích và trải nghiệm tối ưu.
Về hoạt động thẻ, Sacombank đã phát triển được 5,3 triệu khách hàng sử dụng thẻ, mạng lưới chấp nhận thẻ lên đến hơn 1 triệu máy ATM và gần 48.000 máy POS.
Hiệu quả kinh doanh đem lại trên từng ATM và POS được đánh giá cao, với doanh số lần lượt tăng 8,1% và 75,6%. Từ đó, giúp tăng lợi nhuận của hoạt động thẻ lên hơn 38%.
Về hoạt động ngân hàng điện tử, Sacombank gia tăng lượng người dùng thanh toán thêm gần 40% (đạt gần 1,9 triệu khách hàng) với số lượng và doanh số giao dịch lần lượt tăng hơn 66% và 47%, đẩy mạnh nguồn thu dịch vụ tăng 87%.
Về hoạt động bảo hiểm, quy mô và hiệu quả tăng mạnh trong năm thứ 2 liên kết với Dai-ichi Life Việt Nam, thu hút gần 100.000 khách hàng mới tham gia bảo hiểm với doanh số FYP (phí bảo hiểm thực thu năm đầu) tăng 89% so với năm trước, đem về khoản thu dịch vụ bảo hiểm tăng gần 87%.
Ngoài ra, Sacombank duy trì được hệ khách hàng ổn định gần 6 triệu cá nhân và doanh nghiệp; mạng lưới hoạt động hiệu quả gồm 570 điểm giao dịch tại 52 tỉnh thành Việt Nam cùng hai nước Lào, Campuchia.
Đặc biệt, từ ngày 01/01/2020, Sacombank cho biết đã ứng dụng Basel II vào hoạt động theo đúng lộ trình của Thông tư 41, nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh, phát triển quy mô và thị phần, cải thiện các chỉ số tài chính, quyết liệt xử lý nợ xấu...

LAN ANH