Tài chính

SeABank chào bán lượng lớn cổ phiếu bằng mệnh giá

Trần Thúy
BizLIVE - Đợt chào bán này nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 12.088 tỷ đồng.
SeABank chào bán lượng lớn cổ phiếu bằng mệnh giá
Ảnh minh họa.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank vừa thông qua thời gian để thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 9.369 tỷ đồng lên 12.088 tỷ đồng qua 2 giai đoạn.
Đợt 1, ngân hàng sẽ thực hiện phát hành 131,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 14%.
Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019. Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 11/9. Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 21/9.  
Trong đợt 2, ngân hàng sẽ chào bán 140,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15,0212%. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Lượng cổ phần không bán hết sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phát hành cho cổ đông hiện hữu khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.
Thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phần từ 22/9 đến 15/10 và thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần từ 22/9 đến 12/10.
Theo Ban lãnh đạo SeABank, việc tiếp tục bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của SeABank trong giai đoạn hiện nay, là cơ sở để ngân hàng tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy quá trình phát triển, tăng cường năng lực tài chính.
Cụ thể, việc tăng vốn sẽ giúp tăng năng lực tài chính của ngân hàng thông qua việc nâng cao giá trị thực của vốn điều lệ so với mức vốn pháp định.
Tạo điều kiện đẩy mạnh kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng; Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh; Nâng cao các chỉ số an toàn của SeABank; Nâng cao hạn mức cấp tín dụng đối với khách hàng; Nâng cao khả năng thanh khoản của SeABank; Tăng cường dự phòng rủi ro của SeABank theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025; Nâng tỷ trọng đầu tư trung dài hạn.
Với 2.719 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm, SeABank dự tính sẽ chi 1.789 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp, cá nhân nhằm tăng các giới hạn liên quan đến cấp tín dụng, phát triển các chương trình tín dụng cá nhân, doanh nghiệp, và thêm nguồn vốn trung, dài hạn để tài trợ các dự án.
Ngân hàng cũng chi 850 tỷ đồng đầu tư trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu Chính phủ có độ rủi ro thấp và 80 tỷ đồng đầu tư tài sản cố định, nâng cao hệ thống nền tảng như công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, trụ sở, mạng lưới và hệ thống quản trị rủi ro.

TRẦN THÚY