Tài chính

Sacombank kiến nghị trả cổ tức, dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 2.573 tỷ đồng

Lan Anh
BizLIVE - Sacombank dự tính lợi nhuận trước thuế năm 2020 giảm 20% so với năm 2019. Ngân hàng sẽ điều chỉnh lợi nhuận tăng nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn.
Sacombank kiến nghị trả cổ tức, dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 2.573 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2020 trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 với lợi nhuận trước thuế dự kiến 2.573 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2019.
Con số lợi nhuận dựa trên kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng 11%, đạt 329.400 tỷ đồng. Cùng đó, tổng vốn huy động dự kiến tăng trên 10%, đạt 457.200 tỷ đồng, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10%, đạt 452.400 tỷ đồng; tổng tài sản theo kế hoạch tăng 10%, đạt 498.400 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Theo Sacombank, đây là kế hoạch kinh doanh năm 2020 dựa trên tình hình dịch Covid-19 còn nhiều rủi ro; trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn dự kiến, HĐQT sẽ điều chỉnh để đạt kế hoạch lợi nhuận bằng với lợi nhuận năm 2019.
Theo đó, dự kiến đến cuối năm 2020, lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng là 6.722 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dùng vốn chủ sở hữu để đầu từ phát triển mạng lưới và máy móc thiết bị 704 tỷ đồng; đầu tư, bổ sung lĩnh vực CNTT 735 tỷ đồng; đầu tư hoạt động thẻ 57 tỷ đồng.
Ngoài ra, Sacombank cũng sẽ bổ sung vốn cho ngân hàng con tại Lào 214 tỷ đồng.
Sacombank cũng báo cáo cổ đông kết quả đạt được theo phương án tái cơ cấu đến năm 2025. Đến nay, sau 03 năm thực hiện tái cơ cấu bắt đầu từ năm 2016, Sacombank đã trích lập/phân bổ chi phí xử lý tài sản tồn đọng trong năm 2019 gần 4.400 tỷ đồng, đưa luỹ kế trích lập lên 6.200 tỷ đồng (vượt 159% tiến độ).
Các chỉ số sinh lời cải thiện rõ rệt so với thời điểm trước khi triển khai Đề án: Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng gấp 27 lần năm 2016; Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) tăng gấp 23 lần và NIM tăng gấp 1,5 lần; Tài sản tồn đọng giảm 35,6% so với cuối năm 2016, hiện chiếm tỷ trọng 13,8% tổng tài sản.
Tổng doanh số thu hồi và xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng là hơn 18.400 tỷ đồng, trong đó thuộc Đề án là 12.409 tỷ đồng. Luỹ kế 3 năm qua, Sacombank đã thu hồi và xử lý được 38.346 tỷ đồng các khoản nợ thuộc Đề án.
Kết thúc năm 2019, Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế ở mức 3.217 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,9%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 11,53%, cao hơn quy định tối tiểu là 9%. Tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng tiền gửi gần 71%, thấp hơn so với quy định là 80%...
Về cổ tức năm 2019, Sacombank đã tích cực kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông từ lợi nhuận giữ lại phù hợp với kết quả tài chính hằng năm, trên cơ sở đảm bảo việc trích lập dự phòng theo Đề án tái cơ cấu; đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động và nâng cao vị thế của Sacombank trên thị trường; đảm bảo hài hoà lợi ích của cổ đông.
Tuy nhiên, đến nay Sacombank vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. HĐQT Sacombank sẽ tiếp tục theo dõi và thực hiện nhiệm vụ này.

LAN ANH

Gói vay 6.000 tỷ lãi suất ưu đãi từ Bản Việt

Gói vay 6.000 tỷ lãi suất ưu đãi từ Bản Việt

Sau cơn mưa trời lại sáng, trong thời đại “bình thường mới”, nhiều doanh nghiệp đã tự lực tìm kiếm thị trường, sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới, cách làm mới để duy trì ổn...