Tài chính

OCB được tăng vốn điều lệ lên gần 11 nghìn tỷ đồng

Trần Thúy
BizLIVE - Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức hồi cuối tháng 6, cổ đông OCB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020 lên hơn 11.275 tỷ đồng.
OCB được tăng vốn điều lệ lên gần 11 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ngày 2/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 7241/NHNN-TTGSNH về việc tăng mức vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB).
Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ từ 8.767 tỷ đồng lên 10.959 tỷ đồng theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 và Hội đồng quản trị OCB thông qua tại Nghị quyết số 45/2020/NQ-HĐQT ngày 15/9/2020.
Văn bản nêu rõ, OCB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm việc tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.
OCB chỉ được thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, OCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức hồi cuối tháng 6 vừa qua, cổ đông OCB đã thông qua  kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020 lên hơn 11.275 tỷ đồng, trong đó, ngân hàng dự định phát hành riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora (Nhật Bản) gần 869 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu gần 2.192 tỷ đồng và phát hành riêng lẻ hơn 316 tỷ đồng.
Năm 2020, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2019.
Để đạt được mục tiêu này, OCB đề ra kế hoạch đạt 103.284 tỷ đồng tổng huy động thị trường 1 và 90.549 tỷ đồng tổng dư nợ thị trường 1 (trên cơ sở phê duyệt của NHNN), lần lượt tăng 21% và 25% so với thực hiện năm 2019.
Kế hoạch tổng tài sản đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 27% và vốn điều lệ dự kiến đạt 11.275 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2019. Mục tiêu tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Với kế hoạch lợi nhuận trên, OCB dự kiến mức cổ tức 2020 từ 25-27%/năm, còn mức chi trả cổ tức năm 2019 là 25% bằng cổ phiếu.

TRẦN THÚY