Tài chính

Một ngân hàng có lợi nhuận quý 1 gấp 12 lần cùng kỳ

Trần Thúy
BizLIVE - Nợ xấu ngân hàng này trong kỳ cũng giảm mạnh do xử lý được khoản lớn liên quan đến thế chấp cổ phiếu.
Một ngân hàng có lợi nhuận quý 1 gấp 12 lần cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021. Theo đó, tính đến hết tháng 3/2021, tổng tài sản hợp nhất ngân hàng đạt 61.942 tỷ đồng, tăng 8,14% so với năm 2020; tổng nguồn vốn huy động đạt 55.933 tỷ đồng, tăng trưởng 7,42%; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 35.747 tỷ đồng, tăng 2,97% so với cuối năm 2020. 
Tính đến ngày 31/3/2021, tỷ lệ nợ xấu của Kienlongbank là 1,19%, giảm 3,22% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020. Lãi phải thu là 509 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ lãi phải thu/tổng tài sản là 0,82% và tỷ lệ lãi phải thu/tổng dư nợ là 1,42%. 
Về kết quả hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 1/2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank đạt 702,62 tỷ đồng, tăng gấp hơn 12 lần với con số lợi nhuận 57 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước.
Theo bà Trần Tuấn Anh – Tổng giám đốc ngân hàng, nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng cao là do trong quý qua ngân hàng đã phối hợp với khách hàng xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) theo Phương án cơ cấu lại Kienlongbank gắn với xử lý nợ xấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
Được biết, năm 2021 Kienlongbank đặt mục tổng tài sản hợp nhất là 66.800 tỷ đồng (tăng 16,62%); tổng nguồn vốn huy động là 59.400 tỷ đồng (tăng 14,08%); tổng dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng (tăng 28,47%); lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng; mạng lưới chi nhánh, phòng dịch trên cả nước là 152 điểm giao dịch (tăng 18 đơn vị). 
Bên cạnh đó, Kienlongbank dự kiến bổ sung thêm tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng thành Kienlongbank và/hoặc KSBank.

TRẦN THÚY