Tài chính

MBBank tăng mạnh đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp

Trần Thúy
BizLIVE - MBB đầu tư mạnh vào trái phiếu doanh nghiệp khi khoản mục chứng khoán nợ do tổ chức kinh tế trong nước phát hành của ngân hàng gấp gần 2,2 lần đầu năm, lên hơn 12,1 nghìn tỷ đồng.
MBBank tăng mạnh đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Quân đội (mã MBB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2019. 
Báo cáo cho thấy phần lớn các hoạt động kinh doanh trong kỳ của ngân hàng đều có sự tăng trưởng khá tốt. 
Trong đó, riêng trong quý III/2019, hoạt động tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi 4.581 tỷ đồng, tang 26,1% so với cùng kỳ, qua đó, nâng lợi nhuận 9 tháng đầu năm mảng này lên 13.111 tỷ đồng, tăng trưởng 25,7%.
Hoạt động dịch vụ trong kỳ mang về khoản lãi gần 500 tỷ đồng, giảm 29.6%. Tuy nhiên, nhờ kết quả khả quan từ những kỳ trước, lũy kế 9 tháng, lợi nhuận từ mảng này vẫn tăng trưởng 37%, đạt 2.312 tỷ đồng.
Lãi thuần từ hoạt động ngoại hối đạt gần 188 tỷ đồng trong quý III, tăng trưởng 48%, nâng lợi nhuận 9 tháng mảng này lên gần 472 tỷ đồng, tăng trưởng 56,8% so với cùng kỳ.
Mảng chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn của ngân hàng cũng lãi 162 tỷ đồng, so với mức lỗ gần 30 tỷ đồng cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, mảng này lãi 424 tỷ đồng, tăng trưởng 51%.
Tổng chi phí hoạt động trong quý III/2019 của ngân hàng tăng 16,5% trong khi chi phí dự phòng cũng tăng gấp đôi, lên mức lần lượt 2.292 tỷ đồng và 1.312 tỷ đồng.
Tuy vậy, nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng mạnh (32,2%) đã giúp MBB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.741 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, MBB đạt lợi nhuận trước thuế 7.616 tỷ đồng, tăng 26,6% so với 9 tháng đầu năm 2018. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm (9.895 tỷ đồng).
Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 397,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm. 
Trong đó, cho vay khách hàng ở mức hơn 240 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9%. Ngoài ra, MBB cũng đầu tư mạnh vào trái phiếu doanh nghiệp khi khoản mục chứng khoán nợ do tổ chức kinh tế trong nước phát hành của ngân hàng gấp gần 2,2 lần đầu năm, lên hơn 12,1 nghìn tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng chỉ tăng 5,9% trong 9 tháng đầu năm, lên hơn 254 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền gửi giá rẻ có dấu hiệu giảm sút khi tiền gửi không kỳ hạn giảm 8% so với đầu năm, xuống còn hơn 70,7 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi vốn chuyên dùng cũng giảm hơn một nửa xuống còn 2.194 tỷ đồng. Tiền gửi ký quỹ giảm 22% xuống 12.134 tỷ. 
Trong kỳ, ngân hàng phát hành thêm 12,9 nghìn tỷ đồng giấy tờ có giá (tương đương tăng 116% so với đầu năm) với lãi suất tiền gửi từ 4,1% đến 7,2%/năm.
Về chất lượng tín dụng, tại ngày 30/9, MBB đang có hơn 3.702 tỷ đồng nợ xấu, tăng 29,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng ở mức 1.347 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng nợ xấu, tăng tới 40% so với đầu năm. 
Tỷ lệ nợ xấu của MBB tính đến cuối tháng 9 mức 1,54%, so với mức 1,33% hồi đầu năm.

TRẦN THÚY