Tài chính

MB chuẩn bị chi cổ tức 15%

Linh Linh
BizLIVE - Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2020, cổ đông MB đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 15% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 
MB chuẩn bị chi cổ tức 15%
Ảnh minh họa.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB (mã MBB ).
Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2020, cổ đông MB đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 15% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Thời gian thực hiện chia cổ tức dự kiến giữa quý III và quý IV năm nay. 
Bên cạnh đó, MB dự kiến sẽ chia toàn bộ hơn 25,6 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ cho cổ đông hiện hữu vào cuối quý IV/2020 hoặc quý I/2021.
Vốn điều lệ của ngân hàng theo đó dự kiến sẽ tăng thêm 18% lên 27.988 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản MBBank đạt 406.803 tỷ đồng, trong đó, cho vay khách hàng ở mức 247.980 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng ở mức 240.737 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 1,62%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 5.120 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 56% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

LINH LINH