Ngân hàng

LienVietPostBank chốt ngày trả cổ tức năm 2017 và chào bán cổ phiếu

LienVietPostBank sẽ phát hành và chào bán tổng cộng gần 237,5 triệu cổ phiếu. Trong đó, ngân hàng phát hành gần 37,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
LienVietPostBank chốt ngày trả cổ tức năm 2017 và chào bán cổ phiếu Ảnh minh họa.
Trần Thúy15:42 06/12/2018
HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank (mã LPB) vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu ra công chúng.
Theo đó, 28/12 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu.
Đồng thời, đây cũng là ngày ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 26,66%. Giá bán ra công chúng là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Theo đó, LienVietPostBank sẽ phát hành và chào bán tổng cộng gần 237,5 triệu cổ phiếu. Trong đó, ngân hàng phát hành gần 37,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
LienVietPostBank cho biết, số tiền gần 2.375 tỷ đồng dự kiến huy động được sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng tại thị trường trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo tỷ lệ an toàn theo Quy định của Ngân hàng Nhà nước khi quy mô tổng tài sản của ngân hàng ngày càng tăng, đầu tư cho công tác phát triển mạng lưới, hiện đại hoá hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.