Tài chính

HDBank chuẩn bị trả cổ tức 25% và ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Trần Thúy
BizLIVE - Sau khi hoàn tất các phương án phát hành nêu trên, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 16.088 tỷ đồng lên 20.273 tỷ đồng.
HDBank chuẩn bị trả cổ tức 25% và ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Hội đồng Quản trị HDBank (mã HDB) vừa thông qua Nghị quyết tăng vốn điều lệ năm 2021 theo phương án được ĐHCĐ thông qua.
Theo đó, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 3.984 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 398 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, với tỷ lệ phân phối 25%. Nguồn vốn để phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối đã được kiểm toán và trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 năm nay.
Đồng thời, HDBank cũng sẽ phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến ngay trong năm 2021, sau khi ngân hàng hoàn thành trả cổ tức năm 2020.
Sau khi hoàn tất các phương án phát hành nêu trên, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 16.088 tỷ đồng lên 20.273 tỷ đồng.
Kết thúc quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt trên 2.100 tỷ, tăng 68% so với quý 1/2020. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ vượt 1.800 tỷ đồng, tăng tới 88% so với cùng kỳ năm trước. 
Các chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 26,3% và 2,1%. Chất lượng tài sản, các chỉ tiêu an toàn vốn, thanh khoản duy trì ở mức cao. Hệ số an toàn vốn CAR (Basel II) trên 12%. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung – dài hạn chỉ 23,4% so với mức 40% theo quy định. Hiệu quả quản trị chi phí tiếp tục nâng cao với hệ số chi phí/tổng thu nhập (CIR) chỉ 39,1% so với mức 51% quý 1/2020.
Năm 2021, HDBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 399.320 tỷ đồng, tăng 25% so với 2020; huy động vốn đạt 359.851 tỷ đồng, tăng 25%; dư nợ tín dụng lên 236.768 tỷ đồng, tăng 26% so với 2020. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch tăng 25% so với 2020, lên 7.281 tỷ đồng. Các hệ số khả năng sinh lời ROA và ROE sẽ tiếp tục được giữ mức cao, lần lượt 1,62% và 21,1%.
Như vậy, với kết quả đạt được trong quý đầu tiên, ngân hàng đã hoàn thành 29% kế hoạch lợi nhuận năm.

TRẦN THÚY