Tài chính

Eximbank phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu, giảm vốn điều lệ tại công ty con

Huyền Trâm
BizLIVE - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã EIB) vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu và giảm vốn điều lệ tại công ty con.
Eximbank phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu, giảm vốn điều lệ tại công ty con
Eximbank thông qua việc phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2019.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị Eximbank thông qua chủ trương về việc phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2019 (trái phiếu thường), giao Tổng giám đốc xin phép Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi triển khai thực hiện.

Ngân hàng cũng thông qua tờ trình số 346 ngày 15/7 của Eximbank AMC, theo đó điều chỉnh Khoản 1 Điều 8 Điều lệ của Eximbank ACM "Công ty không giảm vốn điều lệ" thành "Công ty tăng hoặc giảm vốn Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank AMC từng thời kỳ".

Đồng thời, điều chỉnh mức vốn điều lệ của Eximbank AMC từ 1.700 tỷ đồng xuống mức vốn điều lệ là 300 tỷ đồng.

Eximbank AMC được thành lập vào năm 2010, có vốn điều lệ đăng ký lần đầu là 300 tỷ đồng. Sau 9 lần điều chỉnh, vốn điều lệ của công ty được tăng lên 1.700 tỷ đồng vào năm 2014. Công ty thuộc sở hữu 100% của EIB, trong đó vốn thực góp 955 tỷ đồng.

Hoạt động chính của công ty là tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng của Eximbank và tài sản bảo đảm nợ vay liên quan đến các khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn. Đồng thời chủ động bán các tài sản đảm bảo nợ vay thuộc quyền định đoạt của Eximbank theo giá thị trường.

Đến nay, Eximbank vẫn chưa tiến hành thành công ĐHĐCĐ thường niên 2019. Ngày 22/6, Eximbank tiến hành đại hội lần hai nhưng vẫn không thành do đại diện cổ đông chiến lược SMBC đề nghị thay Chủ toạ đoàn bằng một Phó chủ tịch HĐQT không đúng quy định; cũng như do số cổ đông bỏ phiếu tán thành thông qua Quy chế tiến hành họp đại hội chỉ đạt tỷ lệ 39,8%, không đủ tỷ lệ 51% theo Điều lệ của Eximbank.

Eximbank cũng vừa có biến động nhân sự. Sau khi miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng theo nguyện vọng cá nhân, thì mới đây, ông Cao Xuân Ninh, Chủ tịch HĐQT Eximbank cũng đã có đơn từ chức.

"Tôi nhận thấy các mâu thuẫn, bất đồng giữa các nhóm cổ đông, cổ đông, thể hiện qua sự bất đồng trong nội bộ còn tiếp diễn chưa thể dung hoà. Vì vậy, tôi đề nghị HĐQT chấp thuận để tôi từ chức chủ tịch và mong muốn HĐQT sẽ tìm kiếm và bầu vị chủ tịch phù hợp, được toàn bộ thành viên HĐQT nhất trí thông qua", ông Ninh cho biết.

HUYỀN TRÂM