Tài chính

ĐHĐCĐ ACB: Khi nào cổ tức trở lại mức 20%?

Lan Anh
BizLIVE - Sáng ngày 8/4, ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại TP.HCM.
ĐHĐCĐ ACB: Khi nào cổ tức trở lại mức 20%?
Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Ngân hàng ACB (Ảnh: BizLIVE)

Dự kiến năm 2016, ACB sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 9.376 tỷ đồng lên mức 10.273 tỷ đồng.

Theo đó, ACB sẽ phát hành thêm trên 89,6 triệu cổ phiếu để tăng thêm gần 896,3 tỷ đồng bổ sung vào vốn điều lệ.

Nguồn để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2015 là 896,3 tỷ đồng.

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành sẽ được nhận quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 10%, nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Thời điểm phát hành trong năm 2016.

Trong chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ACB trình cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị từ nhiệm.
Theo đó, ông Julian Fong Loong Choon có thư từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ACB nhiệm kỳ 2013 – 2017.
9h30: Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc ACB đọc báo cáo hoạt động của ban điều hành trong năm 2015 và định hướng trong năm 2016.
Kinh tế năm 2015 tăng trưởng cao trong vòng 04 năm trở lại đây, sức cầu trong nước ổn định, lạm phát ổn định ở mức thấp.
Theo đó, hoạt động của các tổ chức tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực, tổng tài sản của hệ thống tăng 12,3%, dư nợ tín dụng tăng xấp xỉ 18%, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,25% xuống còn 2,55%, vốn điều lệ toàn hệ thống tăng 5,6% và vốn chủ sở hữu tăng khoảng 16,4%.
Trong bức tranh chung đó, ACB đã hoàn thành 100% các mục tiêu kế hoạch tài chính tín dụng đặt ra.
Tổng tài sản đạt 201.000 tỷ đồng, tăng 22.000 tỷ đồng, tươgn ứng tăng 12%, đạt 99% kế hoạch.
Tăng trưởng huy động tiền gửi của khách hàng tăng 13% lên mức 175.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn không kỳ hạn tăng mạnh 30%, cùng kỳ tăng 15%.
Tăng trưởng tín dụng 15%, đạt mức 134.000 tỷ đồng, tín dụng khách hàng cá nhân tăng mạnh 25%.
Tỷ lệ nợ xấu ABC giảm mạnh hơn 30%, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm còn 1,32%.
Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn năm 2015 đạt 1.314 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế  là 1.028 tỷ đồng.
Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất đạt 12,8%. Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn là 27,4% so với mức tối đa là 60%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 75% so với mức tối đa là 80%.
Kế hoạch kinh doanh năm 2016, ACB dự kiến tăng tổng tài sản thêm 18%, đạt 237.000 tỷ đồng; Tín dụng tăng 18%; Vốn huy động từ khách hàng tăng 18%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Lợi nhuận trước thuế tập đoàn khoảng 1.503 tỷ đồng.
10h10: Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB cho biết, mục tiêu chính của cổ đông giao năm 2015 đã hoàn thành.
Một số điểm lẽ ra sẽ tốt hơn về hiệu quả kinh doanh nếu như không phải xử lý những tồn dư của quá khứ. ACB còn phải kiên trì xử lý những tồn tại.
10h30: Thảo luận
Năm 2016 có kế hoạch dự phòng và xử lý nợ xấu thế nào? Tỷ lệ thu hồi và tính thanh khoản của tài sản đảm bảo thế nào? ACB có kế hoạch chuyển sang sàn HSX không?
Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc ACB cho biết, tổng nợ của nhóm 6 công ty là trên 5.760 tỷ đồng. Ban lãnh đạo đánh giá có thể thu hồi được nợ gốc từ đây. Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo của nhóm 6 công ty được đánh giá thường xuyên.
Trong năm 2016, còn nhiều việc phải ưu tiên hơn việc chuyển sàn.
Thông tư 36 sẽ ảnh hưởng thế nào đến kinh doanh ACB trong năm 2016?
Dự thảo Thông tư 36 cho phép dùng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn giảm từ 60% xuống còn 40%. Trong dài hạn sẽ bị tác động tới hoạt động ngân hàng.
Hệ số cho vay bất động sản từ 1,5 lần lên 2,5 lần thì năng lực cho vay của ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng vì lãi suất cho vay thương mại chỉ 8,5%/năm, nhưng lãi suất cho vay bất động sản 15%/năm thì mới thỏa mãn khoản vay bất động sản. Nếu cho vay bất động sản giảm thì nguồn thu của ngân hàng cũng giảm.
Đến nay, ACB có khoảng 2.500 tỷ đồng dư nợ cho vay bất động sản.
Cổ đông chiến lược Standard Chartered sẽ tiếp tục ở lại với ACB như thế nào?
Chúng tôi cùng với ACB điều hành ngân hàng chặt chẽ. Thời gian qua, Standard Chartered đã đào tạo những thế hệ lãnh đạo trước và có năng lực lãnh đạo tốt.
Chúng tôi tiếp tục đầu tư bền vững tại ACB.
Vì sao không bán cổ phiếu quỹ để gia tăng tỷ lệ an toàn vốn?
Cuối 31/122015, tỷ lệ an toàn vốn của ACB là 12,8%. Đến ngày 7/4, tỷ lệ an toàn vốn trên 10,6%, dư nợ tín dụng trên 7%. 
Như vậy, việc bán cổ phiếu quỹ để tỷ lệ an toàn vốn cao, nhưng an toàn vốn cao đồng nghĩa việc sử dụng vốn của cổ đông chưa thực sự hiệu quả.
Kế hoạch bán cổ phiếu quỹ sẽ phụ thuộc vào kế hoạch tăng trưởng.
Hoạt động của công ty tài chính cá nhân thế nào?
Năm 2015, ACB đã trình để thành lập công ty Tài chính tiêu dùng trên cơ sở nâng cấp công ty ACB Leasing hiện nay lên thành công ty Tài chính tổng hợp. Hiện nay, ACB dự kiến mua lại có hoạt động không khả quan, nếu mua sẽ gây lỗ cho ngân hàng.
Hiện Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư mới cho phép các ngân hàng đủ điều kiện thành lập các công ty tài chính tiêu dùng. ACB đang đi theo hướng tự thành lập công ty và cân nhắc thời điểm phù hợp.
Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng gần 18.000 tỷ đồng, sinh lời tốt.
Tăng trưởng tín dụng 2015 là 15%, thấp so với ngành là 18%?
Năm 2015, ACB tích cực cơ cấu lại các khoản cho vay. Chuyển danh mục cho vay vào bán lẻ để phân tán rủi ro. Tín dụng cá nhân tăng 25% tín dụng SMEs tăng 14% và tín dụng cho doanh nghiệp lớn tăng trưởng âm.
Ban điều hành ACB nhận thấy xu hướng áp dụng Basel II là có, thì tín dụng cho vay tiêu dùng sẽ áp mức hệ số rủi ro thấp hơn, nên ACB đẩy mạnh tín dụng bán lẻ để tăng khả năng sinh lời của ngân hàng.
Năm 2016, ACB đặt tăng trưởng tín dụng là 18% - 20%.
Trong chiến lược kinh doanh từ 2013 – 2015 và từ 2015 – 2018, ACB đặt ra mức tăng trưởng tín dụng bình quân của toàn giai đoạn 18%.
Năm 2013, sau khi xảy ra biến cố, dư nợ cho vay vàng gây lỗ cho ACB. Vì vậy đã chuyển đổi nợ vay bằng vàng sang tiền đồng xấp xỉ 25.000 tỷ đồng, điều này khiến tăng trưởng chậm lại. Tăng tín dụng hơn 6%.
Năm 2014, ACB cơ cấu danh mục cho vay nên tăng trưởng tín dụng 8,4% so với room được phép là 12%.
Năm 2015, ACB có hoạt động khả quan hơn và tăng trưởng 15%.
Năm 2016, đặt mục tiêu tăng trưởng cao, nhất là ở mảng bán lẻ, bù cho những năm trước tăng thấp.
Chi phí của ACB hiện cao nhất ngành ngân hàng, hệ số chi phí tới 65%, vì sao?
Hệ số chi phí ở các ngân hàng quốc tế từ mức 42% – 46%, ACB là 65% sau khi trích lập dự phòng.
Nếu không phải trích lập dự phòng cho nhóm 6 công ty thì hệ số chi phí của ACB là 52%.
Đầu tư vào ngân hàng kỹ thuật số thế nào?
Hằng năm đầu tư 5 triệu USD vào công nghệ thông tin và kỹ thuật số, an toàn hạ tầng.
Đến nay, ACB đã đầu tư 400 tỷ đồng vào công nghệ ngân hàng lõi (Corebanking).
Kỳ thu lãi bình quan của ACB là thế nào?
Hầu hết 90% khoản cho vay của ACB có kỳ thu lãi theo tháng, một số khác có kỳ thu lãi 03 tháng/lần.
Lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư thế nào?
ACB đã đầu tư cổ phiếu Đạm Phú Mỹ và trích lập 96 tỷ đồng.
Cổ phiếu xi măng Bút Sơn đã trích lập 106 tỷ đồng và chuyển từ đầu tư chiến lược để thực hiện cổ phiếu sẵn sàng để bán.
ACB đã trình NHNN phát hành vốn cấp II, đây là bước hằng năm có mức sinh lời để bổ sung cho lợi nhuận. Mục tiêu dự phòng cho tác động của Basel II vào năm 2017.
Khi nào cổ tức của ACB trở lại 20%? Chương trình phát hành ESOP như thế nào?
Các chương trình ESOP đã được bàn luận và sẽ trình cổ đông.
Cổ tức trên 20%, hiện nay ACB tập trung về hoạt động ngân hàng lõi, mức cổ tức là 10% - 15%. Khi ổn định sẽ bàn mức cao hơn.
Hiện cổ tức mức 20% trong ngành ngân hàng không có nhiều.

LAN ANH