Tài chính

[Chart] Ngân hàng Việt Nam năm 2019 qua những con số

Trần Thúy
BizLIVE - BizLIVE tổng hợp một số dữ liệu về quy mô vốn, tổng tài sản, tăng trưởng tín dụng, tình hình nợ xấu, hiệu quả khai thác vốn, tài sản, lợi nhuận… của các nhà băng kết thúc năm 2019.
[Chart] Ngân hàng Việt Nam năm 2019 qua những con số
Ảnh minh họa.
  
  

TRẦN THÚY