Tài chính

ACB được tăng vốn điều lệ lên hơn 16,6 nghìn tỷ đồng

Linh Linh
BizLIVE - Ngày 4/7/2019, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 5171/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). 
ACB được tăng vốn điều lệ lên hơn 16,6 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc ACB tăng vốn điều lệ từ 12,88 nghìn tỷ đồng lên 16,62 nghìn tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của ACB thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 1312/TCQĐ-ĐHĐCĐ.19 ngày 23/4/2019 và Hội đồng Quản trị ACB thông qua tại Nghị quyết số 1748.1/TCQĐ-HĐQT.19 ngày 24/5/2019.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ACB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, tuân thủ quy định của pháp luật về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng; giám sát việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông nước ngoài, để đảm bảo ACB và các cổ đông nước ngoài tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định tại Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam…
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, ACB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức hồi cuối tháng 4 vừa qua, cổ đông ACB đã thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, tương đương phát hành thêm tối đa hơn 374 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 3.741 tỷ đồng lên mức 16.627 tỷ đồng.

LINH LINH