Tài chính

9 tháng, NCB báo lợi nhuận trước thuế 24 tỷ đồng

Trần Thúy
BizLIVE - Luỹ kế 9 tháng đầu năm, NCB đạt lợi nhuận trước thuế gần 24 tỷ đồng, tăng 41,2% so với con số 17 tỷ đồng đạt được cùng kỳ.
9 tháng, NCB báo lợi nhuận trước thuế 24 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB (mã NVB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2019.
Theo đó, tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 70,8 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 2,25% so với đầu năm, chủ yếu giảm ở khoản mục  tiền, vàng gửi tại và cho vay các TCTD khác (giảm 43,9%, xuống còn hơn 3,7 nghìn tỷ đồng).
Trong khi đó, cho vay khách hàng đạt mức hơn 37,6 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng tài sản và tăng trưởng 5,5% so với đầu năm.
Tiền gửi khách hàng trong kỳ tăng mạnh tới 23,7%, lên hơn 58,3 nghìn tỷ đồng. 
Tiền gửi và vay các TCTD khác của ngân hàng sụt giảm khá mạnh, tới 66,2%, còn hơn 2,8 nghìn tỷ đồng trong khi phát hành giấy tờ có giá cũng giảm tới 2/3 so với đầu năm, xuống còn hơn 3 nghìn tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý III/2019, mảng tín dụng mang về cho NCB khoản thu nhập lãi thuần 242 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,4% so với quý III/2018. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt gần 705 tỷ đồng, giảm 4,9%.
Mảng dịch vụ kỳ này mang về cho ngân hàng khoản lãi hơn 15 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng, mảng dịch vụ lãi gần 26 tỷ đồng, tăng 44,4% cùng kỳ năm 2018.
Hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư vẫn không có nhiều khởi sắc khi tiếp tục báo lỗ lần lượt 126 triệu đồng và 9 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong kỳ được tiết giảm mạnh, còn 184 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro ở mức hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng được hoàn nhập tới 16 tỷ đồng. Các khoản xử lý theo đề án cấu trúc ngân hàng tăng gấp 2 lần, lên 40 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý III/2019, NCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3,2 tỷ đồng, so với mức chỉ 1,6 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, NCB đạt lợi nhuận trước thuế gần 24 tỷ đồng, tăng 41,2% so với con số 17 tỷ đồng đạt được cùng kỳ.

TRẦN THÚY