Tài chính

9 tháng, LienVietPostBank báo lợi nhuận 1.636 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ

Trần Thúy
BizLIVE - Với kết quả này, LienVietPostBank đã hoàn thành 86% mục tiêu lợi nhuận năm 2019.
9 tháng, LienVietPostBank báo lợi nhuận 1.636 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Thông tin mới từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank (mã LPB) cho biết, kết thúc quý III/2019, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế đạt 519 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.  
Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.636 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2018. Với kết quả này, LienVietPostBank đã hoàn thành 86% mục tiêu lợi nhuận năm 2019.
Đến cuối tháng 9/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 193.536 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2019; vốn chủ sở hữu đạt 12.291 tỷ đồng, tăng 20,5% so với thời điểm cuối năm 2018; tổng huy động vốn đạt 176.159 tỷ đồng, cho vay thị trường I đạt 135.105 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,1% và 11,7% so với thời điểm cuối năm 2018. 
Các chỉ số hiệu quả sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) có cải thiện rõ rệt, đạt 0,71% và 11,66%, tăng 24,6% và 19% so với 2018, cao hơn mức trung bình của ngành.

TRẦN THÚY