Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

TNI 12.2 ▲2.1     (20.8%)

TNI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Giang Thanh

TNI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Giang Thanh

Nguyễn Giang Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190911_20190911--TNI--Thong-bao-giao-dich-CP-Nguoinoibo_NGUYENGIANGTHANH.pdf