Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

PNJ 63.1 ▼-27.6     (-30.4%)

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Thu Hà

PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Thu Hà

Trần Thị Thu Hà báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190911_20190911--PNJ--BC-KQGD-NNB-Tran-Thi-Thu-Ha.pdf