Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC 9.2 ▼-5.8     (-38.7%)

IJC: Giải trình thay đổi LNST bán niên soát xét năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

IJC: Giải trình thay đổi LNST bán niên soát xét năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật giải trình thay đổi LNST bán niên soát xét năm 2018 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180829_20180829--IJC--GIAI-TRINH-KQKD-6T-2018.pdf