Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC 11.5 ▼-3.5     (-23.4%)

IJC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

IJC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180726_20180726--IJC--Bao-Cao-Tinh-Hinh-Quan-Tri-Cty-6-Thang-Dau-Nam-2018.pdf