Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

HFC 7.4 ▼-18.9     (-71.9%)

HFC: Ngày 20/08/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

HFC: Ngày 20/08/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

Tài liệu đính kèm
  000000008714007_912tb_20190814_11.PDF