Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

HFC 9.1 ▼-17.2     (-65.4%)

HFC: Ngày 20/08/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

HFC: Ngày 20/08/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

Tài liệu đính kèm
  000000008714007_912tb_20190814_11.PDF