Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

HAG 4.1 ▲0.2     (6.2%)

HAG: Giải trình KQKD HN và TH quý 4.2018 so với cùng kỳ năm trước

HAG: Giải trình KQKD HN và TH quý 4.2018 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình KQKD HN và TH quý 4.2018 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190131_20190131--HAG--Giai-trinh-KQKD-Hop-nhat-Q42018.pdf
  20190131_20190131--HAG--Giai-Trinh-KQKD-Q42018Cong-ty-me.pdf