Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

FLC 3.8 ▼-0.4     (-8.7%)

FLC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

FLC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho CĐHH của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã CK: FLC) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191018_20191018--FLC--THONG-BAO-NGAY-DKCC-THUC-HIEN-QUYEN-MUA-CP-PHT.pdf