Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

FLC 3.8 ▼-0.4     (-8.7%)

FLC: Thông báo hủy ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu

FLC: Thông báo hủy ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo hủy ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã CK: FLC) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190816_20190816--FLC--THONG-BAO-VE-VIEC-HUY-NGAY-DKCC-THUC-HIEN-QUYEN-MUA-CP-PHT.pdf