Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

FLC 3.8 ▼-0.4     (-8.7%)

FLC: Thông báo các quyết định cưỡng chế thuế

FLC: Thông báo các quyết định cưỡng chế thuế

 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo các quyết định cưỡng chế thuế  như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190909_20190909--FLC--CBTT-VV-QUYET-DINH-CUONG-CHE-THUE.pdf