Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

FLC 3.8 ▼-0.4     (-8.7%)

FLC: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho FLC

FLC: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho FLC

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho FLC như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190918_20190918--FLC--QUYET-DINH-GIA-HAN-GIAY-CHUNG-NHAN-CHAO-BAN-CP-RA-CC.pdf