Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

FLC 3.8 ▼-0.4     (-8.7%)

FLC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khánh Hòa FLC

FLC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khánh Hòa FLC

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khánh Hòa FLC như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190822_20190821--FLC--NQ_HDQT_Phe-duyet-chu-truong-thoai-von-FLC-tai-Dia-oc-Khanh-Hoa.pdf