Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

FLC 3.8 ▼-0.4     (-8.7%)

FLC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cho thuê tàu bay và cấp bảo lãnh cho Bamboo Airways

FLC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cho thuê tàu bay và cấp bảo lãnh cho Bamboo Airways

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cho thuê tàu bay và cấp bảo lãnh cho Bamboo Airways như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190924_20190924--FLC--NQ_PHE-DUYET-THUE-TAU-BAY-VA-BAO-LANH-CHO-BAV.pdf