Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

FLC 3.8 ▼-0.4     (-8.7%)

FLC: Nghị quyết HĐQT về việc không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho CĐHH

FLC: Nghị quyết HĐQT về việc không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho CĐHH

 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc không tiếp tục thực hiện đợt chào bán cổ phần cho CĐHH như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191030_20191030--FLC--NQ-HDQT-khong-tiep-tuc-thuc-hien-chao-ban-cp-cho-co-dong-hien-huu.pdf