Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

FLC 3.8 ▼-0.4     (-8.7%)

FLC: Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho CĐHH

FLC: Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho CĐHH

 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho CĐHH như sau:


Tài liệu đính kèm
  attachment-filenameUTF820190814_201908132020FLC2020NQ_HC490QT20FLC_20HUY20NGAY20DKCC20THUC20HIEN20QUYEN.pdf