Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

ASP 5.4 ▼-1.7     (-24.4%)

ASP: Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức 2018

ASP: Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha công bố Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190911_20190911--ASP--QDHDQT-so-09-thong-qua-viec-chot-danh-sach-chi-tra-co-tuc-2018.pdf