VN-Index▼ 993.05-0.52-0.05%
HNX-Index▼ 106.01-0.04-0.04%
UPCOM▼ 56.76-0.02-0.04%
UPCOM 0.0 ▼-0.02  ( 0.0% )
MuaBánMua - Bán
Khối lượng ngàn cp956.7582.2374.5
% Thị trường5.18%3.15%2.03%
Giá trị Tỷ VND15.276.578.7
% Thị trường4.13%1.78%2.35%
Dữ liệu cập nhật đến 15/10/2019. Dữ liệu được cập nhật muộn nhất vào 16:30 hàng ngày.

NĐTNN mua nhiều nhất

KLGD
ròng
KLGD
mua
KLGD
bán
Giá đóng cửa
BSR 36,000 300,000 264,000 9.8
BSR 36,000 300,000 264,000 0.0
VNA 37,300 37,300 0 4.9
VNA 37,300 37,300 0 0.0
OIL 25,000 25,000 0 10.8

Đơn vị GTGD: tỉ VNĐ

NĐTNN bán nhiều nhất

KLGD
ròng
KLGD
mua
KLGD
bán
Giá đóng cửa
BSR 36,000 300,000 264,000 9.8
BSR 36,000 300,000 264,000 0.0
ACV 14,900 18,900 4,000 76.3
ACV 14,900 18,900 4,000 0.0
CTR 1,800 3,400 1,600 51.3

Đơn vị GTGD: tỉ VNĐ

Khối lượng Giao dịch ròng (triệu CP)

 

NgàyKLGD muaKLGD bánKLGD ròng
15/10 956,652 582,200 374,452
15/10 956,652 582,200 374,452
14/10 576,320 294,990 281,330
11/10 1,698,400 1,145,780 552,620
10/10 1,426,114 1,725,764 -299,650
09/10 169,600 411,767 -242,167
08/10 270,400 955,090 -684,690
07/10 531,195 643,025 -111,830
04/10 1,454,664 1,613,764 -159,100
03/10 130,521 439,900 -309,379
02/10 316,214 1,477,550 -1,161,336
01/10 539,870 1,636,416 -1,096,546
30/09 2,043,520 802,233 1,241,287
27/09 328,005 117,027 210,978
26/09 609,520 79,200 530,320
25/09 577,180 155,730 421,450
24/09 1,071,100 259,400 811,700
23/09 523,650 206,100 317,550
20/09 729,226 707,553 21,673
19/09 384,925 287,610 97,315

Xem tiếp >

Đơn vị: KLGD (cp),GTGD (tỷ VNĐ)