Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau

CMX 15.3 ▲4.3     (38.6%)