Kinh tế - Đầu tư

Từ 22/10: Mở thẻ tín dụng, vay vốn không phải làm hợp đồng theo mẫu

Ba nhóm dịch vụ bao gồm phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng.
Từ 22/10: Mở thẻ tín dụng, vay vốn không phải làm hợp đồng theo mẫu Ảnh minh họa.
Hạ An22:04 14/09/2018
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Quyết định 38/2018/QĐ-TTg) có hiệu lực từ ngày 22/10/2018.
Theo Quyết định 38/2018/QĐ-TTg, ba nhóm dịch vụ bao gồm phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) không còn nằm trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Quyết định 35/2015/QĐ-TTg.
Tuy nhiên, Quyết định 38/2018/QĐ-TTg các tổ chức tín dụng, công ty tài chính kinh doanh các dịch vụ nói trên sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương (Cục CT&BVNTD), trong gần 3 năm triển khai Quyết định 35/2015/QĐ-TTg, Cục đã tiếp nhận và xử lý gần 1.700 hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của doanh nghiệp đối với các dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ nội địa; mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân); vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) trong đó còn tồn tại một số nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Đối với các hồ sơ chưa tuân thủ quy định pháp luật, Cục đã trả kết quả dưới dạng thông báo kết quả xử lý hồ sơ kèm theo bảng danh mục chi tiết các nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu sửa đổi cụ thể cùng gợi ý hướng hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong việc tự hoàn thiện hồ sơ. 
Vì vậy, theo quy định mới, Cục CT&BVNTD khuyến cáo: Các doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu các quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng nội dung điều khoản trong các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giao kết với người tiêu dùng phù hợp với các quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Về phía người tiêu dùng thì cần nâng cao ý thức, đọc, tìm hiểu kỹ các thông tin và nội dung của hợp đồng trước khi tiến hành ký kết nhằm tự bảo vệ mình trong các giao dịch tài chính.