Vĩ mô

Thủ tướng: Không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm trong quản lý taxi công nghệ

Hạ An
BizLIVE -

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cát cứ trong sử dụng dữ liệu, làm nảy sinh tiêu cực, lợi ích nhóm trong quản lý, điều hành kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Thủ tướng: Không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm trong quản lý taxi công nghệ
Ảnh minh họa.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Theo đó, Thủ tướng đánh giá Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã nỗ lực cùng với các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần phải tiếp tục xem xét kỹ lưỡng hơn.
Để đảm bảo tính khả thi của Nghị định, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân cũng như đảm bảo vai trò quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải, tạo hành lang pháp lý chung để các đơn vị kinh doanh vận tải tự do lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp,...Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng trước ngày 22/12.
Trong đó, tập trung rà soát, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến đơn vị cung cấp dịch vụ nền tảng trong hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo chặt chẽ về pháp lý.
Cũng như rà soát kỹ các nội dung quy định về kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, giám sát hành trình giữa các cơ quan quản lý nhà nước (ngành công an, GTVT, tài chính,...) để đáp ứng yêu cầu quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cát cứ trong sử dụng dữ liệu, làm nảy sinh tiêu cực, lợi ích nhóm trong quản lý, điều hành giao thông vận tải.
Đồng thời, rà soát kỹ toàn bộ dự thảo Nghị định, loại bỏ các nội dung không phù hợp với Luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan.

HẠ AN