Thời sự

Quý I/2020, Việt Nam xuất siêu 2,8 tỷ USD

Hạ An
BizLIVE - Theo Tổng cục Thống kê, ước tính tháng 3 Việt Nam tiếp tục xuất siêu 1 tỷ USD đưa cán cân thương mại trong quý I/2020 thặng dư 2,8 tỷ USD.
Quý I/2020, Việt Nam xuất siêu 2,8 tỷ USD
Ảnh minh họa.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu tháng 3/2020 ước tính đạt 39 tỷ USD, giảm 1,1% so với tháng trước.
Tính chung quý I/2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2020 đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.
Lý giải về điều này, Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch xuất, nhập khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID-19 lây lan mạnh ở các nước đối tác thương mại hàng đầu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU và Hoa Kỳ.
Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3/2020 ước tính đạt 20 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước.
Tính chung quý I/2020, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 59,08 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 18,65 tỷ USD, tăng 8,7%, chiếm 31,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 40,43 tỷ USD, giảm 2,9%, chiếm 68,4%.
Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê cũng lưu ý, trong quý I, chỉ có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 3/2020 ước tính đạt 19 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước. 
Tính chung quý I/2020, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 56,26 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 23,08 tỷ USD, giảm 3,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 33,18 tỷ USD, giảm 0,8%.
Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cũng cho biết, trong quý I có 14 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 72,9% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Cán cân thương mại Việt Nam trong các tháng (Đơn vị: triệu USD)
Về cán cân thương mại hàng hóa, kết thúc tháng 2 Việt Nam xuất siêu 1,8 tỷ USD, bước sang tháng 3, do kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh, ước tính Việt Nam xuất siêu 1 tỷ USD.
Tính chung quý I/2020, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 2,8 tỷ USD trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,5 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 4,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,2 tỷ USD.

HẠ AN