Vĩ mô

Nhập siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 5

Hạ An
BizLIVE - Tổng cục Thống kê ước tính tháng 5/2019, Việt Nam nhập siêu tới 1,3 tỷ USD.
Nhập siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 5
Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 202,02 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 100,74 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn nhiều mức tăng 19% và 17,5% của 5 tháng đầu năm 2017 và 2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 101,28 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hóa tháng 5/2019 ước tính nhập siêu tới 1,3 tỷ USD, tính chung 5 tháng nhập siêu 548 triệu USD. Một trong những nguyên nhân khiến cán cân thương mại thâm hụt là do xuất khẩu một số mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu trong 5 tháng đầu năm tiếp tục giảm về giá trị so với cùng kỳ năm trước. 

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 4/2019 đạt 20.440 triệu USD, cao hơn 540 triệu USD so với số ước tính. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5/2019 ước tính đạt 21,50 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,71 tỷ USD, tăng 3,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,79 tỷ USD, tăng 5,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 100,74 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 30,33 tỷ USD, tăng 11,6%, chiếm 30,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 70,41 tỷ USD, tăng 4,7%, chiếm 69,9% (tỷ trọng giảm 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Trong 5 tháng có 19 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 84,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các mặt hàng tăng trưởng bao gồm: Điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 19,9 tỷ USD, chiếm 19,7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12,3 tỷ USD, tăng 11,1%; hàng dệt may đạt 12,1 tỷ USD, tăng 10,3%; giày dép đạt 7,1 tỷ USD, tăng 14,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 6,8 tỷ USD, tăng 5,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4 tỷ USD, tăng 18,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 3,6 tỷ USD, tăng 4,7%; thủy sản đạt 3,2 tỷ USD, giảm 1%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản giảm trong 5 tháng đầu năm nay là: Cà phê đạt 1,3 tỷ USD, giảm 23% (lượng giảm 13,1%); hạt điều đạt 1,2 tỷ USD, giảm 14,1% (lượng tăng 8,8%); gạo đạt 1,2 tỷ USD, giảm 20% (lượng giảm 5,3%); hạt tiêu đạt 374 triệu USD, giảm 2,1% (lượng tăng 32,3%). Riêng rau quả đạt 1,8 tỷ USD, tăng 8,8%; cao su đạt 673 triệu USD, tăng 4% (lượng tăng 11,9%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 22,6 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là thị trường EU đạt 17,3 tỷ USD, tăng 1,9%, Trung Quốc đạt 13,4 tỷ USD, giảm 2,6%, thị trường ASEAN đạt 10,6 tỷ USD, tăng 5,2%, Hàn Quốc đạt 7,9 tỷ USD, tăng 8,9%, Nhật Bản đạt 7,7 tỷ USD, tăng 4,4%.

 Cán cân thương mại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2019

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 4/2019 đạt 20.994 triệu USD, cao hơn 394 triệu USD so với số ước tính. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 5 ước tính đạt 22,8 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10,2 tỷ USD, tăng 8,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12,6 tỷ USD, tăng 8,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 101,28 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 43,61 tỷ USD, tăng 15,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 57,67 tỷ USD, tăng 6,9%.

Trong 5 tháng có 21 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 80,3% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 19,8 tỷ USD (chiếm 19,5% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 17,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 14,8 tỷ USD, tăng 14,9%; vải đạt 5,4 tỷ USD, tăng 5,8%; sắt thép đạt 4,1 tỷ USD, tăng 0,7%; chất dẻo đạt 3,7 tỷ USD, tăng 2,4%.

Một số mặt hàng có giá trị giảm so với cùng kỳ năm 2018: Điện thoại và linh kiện đạt 4,9 tỷ USD, giảm 3,9%; kim loại thường đạt 2,7 tỷ USD, giảm 6,6%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 29,6 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 19,2 tỷ USD, tăng 1,1%. Thị trường ASEAN đạt 13,9 tỷ USD, tăng 9,3%, Nhật Bản đạt 7,4 tỷ USD, tăng 0,5%, Hoa Kỳ đạt 5,8 tỷ USD, tăng 23,6%, thị trường EU đạt 5,7 tỷ USD, tăng 8,2%.

Cũng theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 4 nhập siêu 555 triệu USD; 4 tháng xuất siêu 752 triệu USD; tháng 5 ước tính nhập siêu 1,3 tỷ USD.

Tính chung 5 tháng năm 2019 nhập siêu 548 triệu USD trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu tới 2,6 tỷ USD. Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 13,28 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 12,73 tỷ USD.

HẠ AN