Vĩ mô

Một điểm “thật không may” với các dự án điện mặt trời áp mái tại Việt Nam?

Thế Anh
BizLIVE -
Một vướng mắc được cho là “thật không may” với nhà đầu tư trong Luật đầu tư, dù thực tế cần xem lại quy định cụ thể.
Một điểm “thật không may” với các dự án điện mặt trời áp mái tại Việt Nam?
Ảnh minh họa.
Ngày 10/1/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2019 (VBF).
Trước đó ít ngày, các nhóm công tác của VBF đã có các kiến nghị, nêu các vướng mắc cần xem xét; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập hợp và công bố cụ thể.
Trong các ý kiến đó, Nhóm công tác Đầu tư và Thương mại của VBF đề cập đến một thực tế, góp phần vào việc hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi Luật đầu tư.
Trong Luật đầu tư 2014, phần “Giải thích từ ngữ” có quy định: “Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định”.
Ý kiến của Nhóm công tác Đầu tư và Thương mại của VBF nêu điểm lưu ý rằng: các dự án đầu tư hiện nay có thể được tiến hành không chỉ trong “một địa bàn cụ thể”.
Một ví dụ điển hình mà Nhóm đưa ra là các dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà, mà Chính phủ Việt Nam khuyến khích nhằm cung cấp nguồn năng lượng tái tạo/bền vững.
“Thật không may, các dự án năng lượng sạch như vậy hiện đang bị từ chối vì chúng không được tiến hành ở “một địa bàn cụ thể”, mà trên nhiều mái nhà của khách hàng sử dụng/tiêu thụ điện”, ý kiến của nhóm công tác trên diễn giải.
Theo đó, nhóm này đề nghị dự thảo Luật đầu tư điều chỉnh định nghĩa trên để xét đến những đổi mới như mô hình kinh doanh năng lượng mặt trời trên mái nhà đề cập ở trên.
Hướng mà Nhóm công tác Đầu tư và Thương mại của VBF đề nghị là Luật sẽ quy định như sau: “Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định”. Và như vậy để tạo điều kiện thuận lợi việc phát triển các hệ thống năng lượng mặt trời áp mái.
Tuy nhiên, đối chiếu với điểm quy định của Luật đầu tư áp dụng hiện hành với nội dung giải thích từ ngữ như dẫn ở trên, không có chữ “một” trong nội dung liên quan với nghĩa giới hạn phạm vi “một địa bàn cụ thể”. Luật hiện quy định và nêu rõ “trên địa bàn cụ thể” chứ không phải “một địa bàn cụ thể” như quan ngại.
Ngay cả trong dự thảo Luật đầu tư mà Quốc hội đưa ra tại kỳ họp tháng 11/2019 vừa qua cũng nêu rõ: “Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định” - như hướng mà Nhóm công tác Đầu tư và Thương mại của VBF đề nghị.

THẾ ANH