Thời sự

Gần 1.000 tỷ đồng đầu tư KCN Bạch Đằng, Quảng Ninh

N. Nga
BizLIVE - Dự án có vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, bao gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn hợp pháp khác.
Gần 1.000 tỷ đồng đầu tư KCN Bạch Đằng, Quảng Ninh
Ảnh minh họa.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, dự án do Công ty TNHH một thành viên sửa chữa ô tô Hải Phòng làm nhà đầu tư với quy mô 176,45 ha.
Tổng vốn đầu tư dự án là 994,28 tỷ đồng, bao gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 200 tỷ đồng, vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn hợp pháp khác 794,28 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại khu vực Đầm Nhà Mạc, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư, trong đó lưu ý tiến độ thực hiện Dự án không quá 5 năm kể từ ngày ký quyết định chủ trương đầu tư, tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

N. NGA