Thời sự

Điện thoại xuất khẩu tăng gần 40%, 8 tháng Việt Nam xuất siêu 3,4 tỷ USD

Hạ An
BizLIVE - Trong tháng 8, do Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm Glaxy Note 10, giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện xuất khẩu tăng tới 37,8%. Kết thúc 8 tháng, Việt Nam ước tính xuất siêu 3,4 tỷ USD.
Điện thoại xuất khẩu tăng gần 40%, 8 tháng Việt Nam xuất siêu 3,4 tỷ USD
Nhà máy Samsung Việt Nam
Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 8 tháng năm 2019 mà Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 336,56 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 169,98 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 166,58 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Đặc biệt, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của khu vực kinh tế trong nước đạt 13,9%, cao hơn nhiều tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (4,6%) và tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng tăng, chiếm 30,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước là 28,8%).
Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8/2019 ước tính đạt 24,50 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,34 tỷ USD, giảm 4,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 17,16 tỷ USD, tăng 12,4%.
Một số mặt hàng xuất khẩu trong tháng 8 có kim ngạch tăng so với tháng trước: Than đá tăng 103,6%; điện thoại và linh kiện tăng 37,8%, chủ yếu do Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm Glaxy Note 10; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 8,6%; đá quý, kim loại quý tăng 3,9%.
So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8 tăng 4,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 0,9%. Một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng cao: Đá quý, kim loại quý tăng 714,6%; giày dép tăng 14,3%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 12,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 10,1%; điện thoại và linh kiện tăng 7%.
 
Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường trong 8 tháng đầu năm 2019 
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 8 tháng năm 2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 38,6 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thị trường EU đạt 27,7 tỷ USD, giảm 0,5%; Trung Quốc đạt 23,8 tỷ USD, giảm 2,5%; thị trường ASEAN đạt 17,3 tỷ USD, tăng 3,6%; Nhật Bản đạt 13,4 tỷ USD, tăng 9,9%; Hàn Quốc đạt 12,6 tỷ USD, tăng 5,3%.
Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8 ước tính đạt 22,8 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,3 tỷ USD, giảm 3,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,5 tỷ USD, tăng 1,6%.
Trong đó, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm so với tháng trước, bao gồm: Vải và nguyên phụ liệu dệt may, giày dép cùng giảm 5%; sắt thép giảm 5,4%; ô tô giảm 15,6%.
Một số mặt hàng có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 620,4%; than đá tăng 102,3%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 22,2%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 15,5%.
Tỷ trọng nhập khẩu của Việt Nam từ các thị trường trong 8 tháng đầu năm 2019  
Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 8 tháng năm 2019, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 49,2 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 31 tỷ USD, giảm 0,3%; thị trường ASEAN đạt 21,6 tỷ USD, tăng 4,6%; Nhật Bản đạt 12,4 tỷ USD, tăng 0,6%; thị trường EU đạt 9,9 tỷ USD, tăng 11,8%; Hoa Kỳ đạt 9,4 tỷ USD, tăng 9%.
 Biểu đồ cán cân thương mại của Việt Nam qua từng tháng trong năm 2019
Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 7 xuất siêu 43 triệu USD; 7 tháng xuất siêu 1,7 tỷ USD, tháng 8 ước tính xuất siêu 1,7 tỷ USD.
Tính chung 8 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 3,4 tỷ USD trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 4,9 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 21,8 tỷ USD.

HẠ AN