Vĩ mô

Đến 31/1: Giải ngân vốn đầu tư công tại Bộ GTVT dự kiến đạt 92%

Hạ An
BizLIVE -

Bộ GTVT cho biết, dự tính đến 31/1, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch của Bộ GTVT đạt khoảng 92,7%.

Đến 31/1: Giải ngân vốn đầu tư công tại Bộ GTVT dự kiến đạt 92%
Ảnh minh họa.
Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, trong năm 2019, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công tổng số 30.134 tỷ đồng.
Trong đó, bao gồm 28.988 tỷ đồng kế hoạch năm được (giao qua 7 đợt) và 1.146 tỷ đồng kế hoạch kéo dài. Trong đó: vốn nước ngoài 7.971 tỷ đồng, vốn ngân sách trong nước 5.787 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 16.376 tỷ đồng.
Về tổng quan, nguồn vốn kế hoạch năm 2019 được bố trí đầy đủ so với nhu cầu đã đăng ký. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, Bộ GTVT đã tập trung bố trí vốn để trả nợ đọng xây dựng cơ bản, thực hiện quyết toán các dự án đã hoàn thành, triển khai các dự án chuyển tiếp.
Cụ thể, Bộ GTVT đã bố trí vốn cho 46 dự án ODA (33 dự án để quyết toán; 13 dự án chuyển tiếp); 14 dự án giao thông trong nước (8 dự án quyết toán, trả nợ đọng xây dựng cơ bản; 6 dự án chuyển tiếp); 34 dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dư từ dự án QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (15 dự án để quyết toán; 18 dự án chuyển tiếp; 1 dự án khởi công mới); trả nợ đọng xây dựng cơ bản 39 dự án,...
Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng cho biết, dự kiến đến hết thời hạn giải ngân kế hoạch năm (31/01), Bộ GTVT sẽ giải ngân được khoảng 26.700 tỷ đồng trên tổng số 30.134 tỷ đồng kế hoạch được giao, đạt khoảng 88,6% tổng nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm.
Tuy nhiên, trong tổng số các nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm 2019, do có vướng mắc trong triển khai các dự án, Bộ đã có văn bản đề nghị điều chỉnh giảm 1.341 tỷ đồng vốn nước ngoài của một số dự án ODA. Nếu không tính số vốn nước ngoài xin điều chỉnh giảm, tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm đạt khoảng 92,7% (26.700/28.793 tỷ đồng).
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2020, theo Thứ trưởng Nguyễn Nhật, các tồn tại trong công tác giải ngân kế hoạch như nêu trên cần được rút kinh nghiệm, xử lý dứt điểm từ những ngày đầu, tháng đầu ngay sau khi được giao kế hoạch năm.
“Do vậy, ngay tại Quyết định giao kế hoạch năm 2020, Bộ GTVT đã yêu cầu các Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án thực hiện nhiều giải pháp ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm mới. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác các thông tin, số liệu và kết quả thực hiện giải ngân của các dự án được giao quản lý”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật chỉ rõ.

HẠ AN

Vốn ngoại vào Việt Nam giảm mạnh

Vốn ngoại vào Việt Nam giảm mạnh

Tính đến ngày 20/9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 21,20 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng...