Thời sự

Đề xuất tăng mức phạt đối với vi phạm thủ tục về thuế

Hạ An
BizLIVE - Bộ Tài chính đang trình Chính phủ nâng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế lên tới 25.000.000 đồng.
Đề xuất tăng mức phạt đối với vi phạm thủ tục về thuế
Ảnh minh họa.
Bộ Tài chính đang đề xuất tăng chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế, khai không đủ hoặc khai sai trên hồ sơ khai thuế để giảm thiểu trường hợp chậm nộp hồ sơ thuế trên 90 ngày với số tiền thuế trên 100.000.000 đồng bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự.
Theo Bộ Tài chính, các quy định hiện hành chưa đảm bảo tính phòng ngừa, chưa đủ nghiêm khắc để người nộp thuế nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế đối với nghĩa vụ đăng ký thuế và khai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế. Trong khi số vụ vi phạm về hóa đơn lại ít hơn do mức phạt cao.
Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ nâng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế với mức tối thiểu là 500.000 đồng (trước đây là 400.000 đồng) và mức cao nhất là 25.000.000 đồng thay vì trước đây là 5.000.000 đồng.
Cụ thể, nhóm hành vi vi phạm quy định về đăng ký thuế; Hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thuế bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, trong đó bổ sung quy định chi tiết các hành vi theo từng cấp độ chậm đăng ký thuế. Bổ sung hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế, đăng ký tạm ngừng hoạt động.
Nhóm hành vi khai sai, khai không đẩy đủ nội dung trong hồ sơ khai thuế, khai sai không dẫn đến thiếu thuế hoặc hành vi thuộc trốn thuế nhưng chưa gây hậu quả bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
Bổ sung quy định phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, hồ sơ tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đã nộp đến cơ quan thuế.
Nhóm hành vi chậm nộp hồ sơ như: Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền ở mức phạt thấp (từ 2.000.000đ đến 5.000.000đ) đối với hành vi vi phạm với số ngày từ 1 đến 30 ngày. Hành vi này diễn ra chủ yếu trong khi hiện nay việc khai thuế thực hiện qua mạng sẽ không gây khó khăn cho người nộp thuế trong việc chấp hành thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, cho nên, đối với hành vi chậm nộp từ trên 30 ngày bị xử phạt nặng với mức phạt tiền từ 5.000.000đ đến 15.000.000đ.
Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày thuộc hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào NSNN trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra hoặc trước khi lập biên bản thì không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng bị xử phạt với mức tiền phạt từ 15.000.000đ đến 25.000.000đ để tương ứng với mức độ, tính chất của hành vi này.
Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh giảm mức phạt tiền đối với hành vi không lập hóa đơn tổng hợp và hành vi không gạch chéo, hủy, xóa bỏ đối với hóa đơn đã lập, hóa đơn chưa lập không còn giá trị sử dụng (điều chỉnh giảm mức phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng xuống mức phạt từ 0,5 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng để tương ứng với mức độ vi phạm nhẹ).

HẠ AN

Vốn đăng ký mới vào Việt Nam tăng mạnh

Vốn đăng ký mới vào Việt Nam tăng mạnh

Vốn đăng ký mới tăng mạnh do trong 2 tháng đầu năm có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư 4...