Kinh tế - Đầu tư

7 tháng, Việt Nam xuất siêu 2,85 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa cuối tháng 7/2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 83 triệu USD, qua đó đưa mức thặng dư của cả nước trong 7 tháng đầu đạt 2,85 tỷ USD.
7 tháng, Việt Nam xuất siêu 2,85 tỷ USD Ảnh minh họa.
Hạ An18:34 10/08/2018
Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7/2018 (từ ngày 16/7 đến 31/7/2018) đạt 23,53 tỷ USD, tăng 34% (tương ứng tăng 5,97 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2018.
Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 7/2018 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng tính từ đầu năm 2018 đạt 266,17 tỷ USD, tăng 13,5%, tương ứng tăng 31,74 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 172 tỷ USD, tăng 13,3% (tương ứng tăng 20,24 tỷ USD) và trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 94,17 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 11,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.
Trong nửa cuối tháng 7 năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 83 triệu USD, qua đó đưa mức thặng dư của cả nước trong 7 tháng tính từ đầu năm 2018 đạt 2,85 tỷ USD.
 10 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2017 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2018 đạt 11,81 tỷ USD, tăng 41,5% (tương ứng tăng 3,46 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 7/2018.
Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 7/2018 tăng so với kỳ 1 tháng 7/2018 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại linh kiện 65,4%, tương ứng tăng 939 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 60,7% tương ứng tăng 568 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 64,1%, tương ứng tăng 313 triệu USD; hàng dệt may tăng 23,2%, tương ứng tăng 297 triệu USD; giày dép các loại tăng 31,2%, tương  ứng tăng 193 triệu USD; sắt thép các loại tăng 139 triệu USD…
  10 nhóm hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2017 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2018 đạt 11,72  tỷ USD, tăng 27,1% (tương ứng tăng 2,5 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2018.
Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa cuối tháng 7/2018 tăng so nửa đầu tháng 7/2018 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 532 triệu USD, tương ứng tăng 2,25 lần; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 24,1%, tương ứng tăng 362 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 17,5%, tương ứng tăng 237 triệu USD; vải các loại tăng 25%, tương ứng tăng 124 triệu USD…